Școala de Valori

Școala de Valori - cercetare de piață | strategie marketing

  • Despre client: Școala de Valori este una dintre organizațiile cele mai active la nivel de educație non-formală, cu programe de succes precum Grow, dar și ateliere adresate tinerilor.

  • Tipul proiectului: Cercetare de marketing calitativă. Strategie de marketing.

  • Brief: Școala de Valori, prin divizia sa de Educational Products (ateliere plătite de educație non-formală) dorea să estimeze potențialul acestor servicii, în scopul plasării lor mai eficiente către segmentul țintă. În urma stabilirii ipotezelor preliminare ale proiectului, Școala de Valori a dorit de asemenea să i se prezinte abordări concrete de marketing, dar și o analiză a organizațiilor active în același sector.

  • Proiectul: Raportul rezultat a însumat peste 240 de pagini, prezentate vizual, cu statistici, analize, infografice și idei strategice. Proiectul a fost structurat în 4 capitole: cercetare, analiza concurenței, direcții strategice și idei de marketing. Ideile de marketing au fost argumentate separat, cu buget și impact estimat, pentru fiecare categorie de clienți căreia i se adresa.

  • Feedback: Raportul a condus la elaborarea noii strategii privind divizia de Educational Products.