Vintilă MIHĂILESCU (Ph.D.)
partner

Rostul și rațiunea unei astfel de asocieri este simplu și… universal: îmbinarea plăcutului cu utilul. Utilul, căci mai multe entități mici pot crea astfel un soi de IMM mai eficient. Plăcutul, căci asocierea este și pe afinități elective, valori și viziuni comune..   

vintila.mihailescu@brandberry.ro articolele lui Vintila |  Facebook | 

 

Ce spun clienții despre BrandBerry

Noutăți BrandBerry